Τα αστεία λάθη.

Να πετάς ψηλά εκεί που υπάρχουν ήχοι, εκεί που η μνήμη χάνετε, εκεί που τα λάθη φαίνονται αστεία.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εφημερίδας του 1943 /42χ30/ 2022.