Τα αληθινά όνειρα.

Τα όνειρα που μοιράζονται βγαίνουν πάντα αληθινά.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2022.