Σε αλλάζει η ζωή, να το θυμάσαι.

3D ιχνογραφία 70χ27 (ακρυλικό σε κόντρα πλακέ)/ 2023