Το ταξίδι.

Γέμισε η καρδιά χαμόγελα και στολισμένη ανέβηκε στα σύννεφα να ταξιδέψει.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2021.