Ο χρόνος.

Είναι χρήσιμοι οι καρδιολόγοι, μη τους απαξιώνουμε, ξέρουν να θεραπεύουν το χρόνο.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2021.