Ο χρόνος και η σιωπή.

Μια τρύπα στο χρόνο είναι η σιωπή, μια κίνηση θαρραλέα της ζωή μας.
Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.