Ο τίγρης.

3D ιχνογραφία 45χ45 (ακρυλικό σε κόντρα πλακέ)/ 2023