Ο ουρανός.

Πώς να σταθείς κι ο ουρανός ακέραιος πάνω απ΄αυτή τη γη όταν αυτή γεννάει όνειρα στον κόσμο.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /21χ30/ 2022.