Ο μίτος των ονείρων.

3D ιχνογραφία 120χ90 (ακρυλικό σε κόντρα πλακέ)/ 2023