Ο κηπουρός.

Ο Άγιος κηπουρός των ονείρων.
Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.