Ο κήπος μου.

3D ιχνογραφία 110χ60 (ακρυλικό σε κόντρα πλακέ)/ 2023