Ο θάνατος.

Και τί είναι ο άνθρωπος; Ένας θάνατος με δέρμα είναι. Ένας θάνατος.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εφημερίδας του 1943 /42χ30/ 2022.