Ο ήχος της καρδιάς.

Κι αυτό το ρυθμικό ντουπ ντουπ της καρδιάς είναι το μόνο όπλο απέναντι στους φόβους μας..

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.