Ο άστοχος έρωτας.

Κι ο έρωτας κάποιες φορές άστοχος γίνετε, άδικα.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /63χ30/ 2022.