Ο Άι Ιωάννης ο βαπτιστής.

Ο Άι Γιάννης ο Βαπτιστής ελευθερωτής των μεγάλων φόβων και των ραμμένων σε βαθιές τσέπες άτολμων πράξεων μας.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.