Ο άγιος Μόδεστος.

Ο άγιος Μόδεστος προστάτης των ζώων και των ανομολόγητων ενστίκτων επιβίωσης του ανθρώπου.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.