Ο άγιος Καλοκαιρινός.

Τα χέρια του άφησε ελεύθερα στα κύματα και γέμισε μνήμες.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα παλιού ακτοπλοϊκού χάρτη /102χ51/ 2023.