Ο άγιος Θάρρος.

Κι ο «άγιος Θάρρος» κρατώντας γερά το χάος των ανθρώπινων λαθών ισορροπεί τις άφωνες συγγνώμες με τα τρυφερά σ´ αγαπώ.