Ο άγιος Δάκρυς.

Κι έτσι χωρίς ντροπή, όπως οι λίγοι κάνουν, τα δάκρυα του άφησε
ο πληγωμένος Άγιος Δάκρης να πλημμυρίσουν τη γη ποτίζοντας τα άνυδρα
από έρωτα ανθρώπινα κορμιά.
Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.