Ο άγιος Γεώργιος ο Θανατηφόρος.

Ο άγιος Γεώργιος ο Θανατηφόρος των ύπουλων δράκων και των τρομαγμένων λυγμών.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.