Ο άγιος Γέλιος.

Γεμάτη ύποπτη σοβαρότητα ο «άγιος Γέλιος», κερνάει δάκρυα
και σκορπάει αγάπη, καθώς κοιτά το παρόν μειδιώντας, καθώς ευθυτενής στέκεται, έτοιμος να διασκεδάσει το μέλλον.
Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.