Οι τύψεις.

Σ´ εκείνο το σημείο του ουρανού, εκεί που κατοικεί η σιωπή, σκορπάω χωρίς τύψεις τις συγνώμες μου.
Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα παλιού ακτοπλοϊκού χάρτη /52Χ70/ 2023.