οι επιθυμίες.

Κι οι επιθυμίες ήρεμες στέκονται και παρατηρούν, υπολογίζουν την ώρα και το χρόνο για να αλλάξουν και πάρουν σάρκα και οστά στη ζωή μας.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα παλιού ακτοπλοϊκού χάρτη /120χ70/ 2023.