Οι ακύμαντες θαλασσες.

Σε θάλασσες ακύμαντες πετάμε τα λάθη μας,
τρομάζοντας τα τέρατα της ψυχής μας.
Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.