Η τόλμη.

Δεν ήταν τα αγκάθια της ζωή που με φόβιζαν, αλλά εγώ, εγώ που δεν γνώριζα πώς να κρατηθώ ατραυμάτιστος.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα παλιού ακτοπλοϊκού χάρτη /120χ71/ 2023.