Η συγνώμη.

3D ιχνογραφία 43χ30 (ακρυλικό σε κόντρα πλακέ)/ 2023