Η συγνώμη.

Και τώρα σε ποια συγνώμη βουτάμε;
Σε ποια σκοτάδια κλείνουμε τους φόβους μας;
Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα παλιού ακτοπλοϊκού χάρτη /52Χ70/ 2023.