Ο σιωπηλός Εγώ.

3D ιχνογραφία 120χ90 (ακρυλικό σε κόντρα πλακέ)/ 2023