Η λαχτάρα.

Σήμερα ξύπνησα από παράξενα όνειρα. Κάποιος έκλεισε τη μνήμη σε σακούλα, είχε μια καρδιά στο στόμα και περπάταγε μέσα στη θάλασσα.
Ευτυχώς δεν είδα ψάρια.
Τα ψάρια στα όνειρα είναι λαχτάρα, λένε.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2022.