Η καρδιά.

Η καρδιά.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εφημερίδας του 1943 /42χ30/ 2022.