Η καρδιά.

Και η καρδιά να στέκεται έμαθε χωρίς φόβο στα χέρια των ανθρώπων.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /21χ30/ 2022.