Η θυσία.

Ναι θα αντέξω. Όχι τον πόνο, όχι τη μοναξιά… θα αντέξω την απόφαση της θυσίας.

Τέμπερα σε χαρτί/ 15χ7/ 2019