Το αγρίμι.

Αν έπρεπε να ζήσω αλλού αγρίμι θα διάλεγα να είμαι ελεύθερο.

Τέμπερα σε χαρτί/ 15χ7/ 2019