Ο άνεμος.

Στάθηκε μπροστά στη θάλασσα αφήνοντας τον άνεμο να κλέψει τις σκέψεις του.

Τέμπερα σε χαρτί/ 15χ7/ 2019