Το βλέμμα μου.

Κι άλλο πιό πολύτιμο δεν έχω παρά μόνο το βλέμμα μου να ταξιδεύει στα όνειρά σου.

Τέμπερα σε χαρτί/ 15χ7/ 2019