Η θαρραλέα ισορροπία.

3D ιχνογραφία 55χ40 (ακρυλικό σε κόντρα πλακέ)/ 2023