Η θάλασσα.

Απροστάτευτο σε πυκνά λάθη βαδίζει το εγώ μας. Απροστάτευτο.

Τέμπερα σε χαρτί/ 15χ7/ 2019