Η επιθυμία.

3D ιχνογραφία 42χ42 (ακρυλικό σε κόντρα πλακέ)/ 2023