Η ελπίδα.

3D ιχνογραφία 67χ30 (ακρυλικό σε κόντρα πλακέ)/ 2023