Η δύναμη.

Και η ζωή; Τί είναι η ζωή χωρίς όνειρα, πάθος, δίχως το θάρρος, την τόλμη, την επιθυμία για ζωή.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.