Η διασταύρωση.

Στάθηκε σιωπηλός ο έρωτας στη διασταύρωση.

Τέμπερα σε χαρτί/ 15χ7/ 2019