Η βροχή.

Θυμάσαι; Ποτέ στη ζωή μας δεν είχαν θέση τα σύννεφα, η βροχή, ο φόβος. Ποτέ.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.