Η αλήθεια.

Όσα κομμάτια κι αν γίνουμε πάντα θα πετάμε ψηλά, γιατί κάπου εκεί στα βάθη των κρυμμένων φόβων θα ανασαίνει η αλήθεια μας.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.