Η αγία υπομονή.

Κι η αγία Υπομονή κρατάει με θάρρος τα όνειρα των πληγωμένων ανθρώπων.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.