Δύο κορίτσια.

Με πράσινο σαπούνι πλένουν την ψυχή τους οι κραταιές της λύπης, την ώρα που χαμηλώνει ο ήλιος, την στιγμή που η αφόρητη ηρεμία του κόσμου αγκαλιάζει τις ελπίδες μας.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα παλιού ακτοπλοϊκού χάρτη /116χ83/ 2023.