Ανάμεσα στο θέλω και το πρέπει.

Η αγία Ευαγγελία η αγγελιοφόρος των καλών λαθών και των φρικτών πράξεων.