Ένα μόνο «σ’ αγαπώ».

3D ιχνογραφία 77χ31 (ακρυλικό σε κόντρα πλακέ)/ 2023