Ένα βήμα τη φορά, ένα βήμα.

Η ισορροπία θέλει αργά βήματα κι έτσι στέκεται ανάμεσα στο σωστό και το λάθος, στο πάνω και στο κάτω, στο ναι και στο όχι.
Στην αγάπη πάλι ποτέ δε ξέρεις πως πρέπει να σταθείς, αν όμως τη νιώσεις, τότε αυτό και μόνο είναι το τέλειο βήμα.

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα εγκυκλοπαίδειας του 1936 /42χ30/ 2023.