Ένα απρόβλεπτο παιχνίδι.

Και πέφτουμε σε ουρανούς με ανέμους τιμωρούς που παίζουνε παιχνίδια απρόβλεπτα μπορεί και εκδικητικά ποιός ξέρει;

Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερα πάνω σε σελίδα παλιού ακτοπλοϊκού χάρτη /102χ70/ 2023.