Άφησέ με να έρθω μαζί σου.

3D ιχνογραφία 70χ35 (ακρυλικό σε κόντρα πλακέ)/ 2023